Quyết định số: 460/QĐ-TCTS-VP ngày 25/08/2020 Về việc thay đổi Quy trình số 12 (mã số QT12/TTHC) theo Quyết định số 527/QĐ-TCTS-VP ngày 30/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (26-08-2020)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác