Báo cáo số: 951/BC-TTKN-TTV1 ngày 05/11/2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tháng 10/2019 (06-11-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác