Kết luận thanh tra số: 2477/KL-TCTS-PCttra ngày 04/11/2019 Việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, mua bánthức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (05-11-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác