Báo cáo số: 925/BC-TTKN-TTV1 ngày 23/10/2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 18, ngày 15/10/2019 (24-10-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác