Báo cáo số: 892/BC-TTKN-TTV1 ngày 07/10/2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đột xuất ngày 30/09/2019 (08-10-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác