Thông báo số: 1819/TB-TCTS-KTTS ngày 15/08/2019 Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (16-08-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác