Công văn số: 1759/TCTS-TTTS ngày 07/08/2019 V/v góp ý dự thảo "Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên vượt qua ranh giới cho phép trên biển" (07-08-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác