Báo cáo số: 735BC-TTKN-TTV1 ngày 31 tháng 07 năm 2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tháng 07/2019 (02-08-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác