Báo cáo định kỳ số: 714/BC-TTKN-TTV1 ngày 22 tháng 07 năm 2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 12, ngày 16/07/2019 (02-08-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác