Thông báo số: 365/TB-KN-TC&XDLL ngày 03 tháng 07 năm 2019 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuyền viên tàu kiểm ngư của Cục Kiểm ngư đợt 1/2019 (05-07-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác