Thông báo số: 266/TB-KN-TC&XDLL ngày 24 tháng 5 năm 2019 Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuyền viên tàu kiểm ngư của Cục Kiểm ngư đợt 1/2019 (24-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác