Báo cáo định kỳ số: 596/BC-TTKN-TTV1 ngày 17 tháng 05 năm 2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 6, ngày 14/5/2019 (20-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác