Quyết định số: 886/QĐ-BNN-TCTS ngày 18 tháng 03 năm 2019 Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (17-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác