Quyết định số: 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (26-03-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác