Thông báo số: 9738/TB-BNN-VP ngày 14 tháng 12 năm 2018 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị "Tổng kết khai thác cá vụ Nam năm 2018, triển khai kế hoạch khai thác cá vụ Bắc năm 2018 - 2019 (29-01-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác