Thông tư số: 118/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gôc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (17-01-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác