Thông tư số: 22/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản (17-01-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác