Công văn số: 927/KN-TTKN ngày 24 tháng 12 năm 2018 V/v công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (lần 8) (25-12-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác