Báo cáo số: 4653/BC-TTKN-TTV1 ngày 05 tháng 11 năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi tôm nước lợ phục vụ xuất khẩu tháng 10 năm 2018 (04-12-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác