Báo cáo định kỳ số: 4312/BC-TTKN-TTV1 ngày 17 tháng 10 năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi tôm nước lợ phục vụ xuất khẩu tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 (Đợt thu mẫu số 14, ngày 11 tháng 10 năm 2018) (04-12-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác