Báo cáo định kỳ số: 3911/BC-TTKN-TTV1 ngày 25 tháng 9 năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi Tôm nước lợ phục vụ xuất khảu tại một số tỉnh trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 (Đợt thu mẫu số 12, ngày 22 tháng 9 năm 2018) (18-10-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác