Báo cáo định kỳ số: 3912/BC-TTKN-TTV1 ngày 25 tháng 09 năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi cá Tra phục vụ xuất khẩu tại một số tỉnh trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Thu mẫu đợt 12, ngày 22 tháng 9 năm 2018) (05-10-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác