Quy chế phối hợp số: 18/QCPH-TCTS-VTLBP ngày 18 tháng 09 năm 2018 Giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (01-10-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác