Báo cáo định kỳ số: 3526/BC-TTKN-TTV1 ngày 28 tháng 8 năm 2018 Kết quả quan trắc, giám sát vùng nuôi cá Rô phi và tôm Càng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long Đợt 18, ngày 21/8/2018 (11-09-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác