Báo cáo số 2486/BC-TTKN-TTV11 ngày 04 tháng 7 năm 2018 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi cá rô phi và tôm càng xanh tập trung tại An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long tháng 06/2018 (11-07-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác