Báo cáo định kỳ số: 2332/BC-TTKN-TTV1 ngày 22 tháng 06 năm 2018 Kết quả quan trắc, giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản (02-07-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác