Báo cáo số: 2205/BC-TTKN-TTV1 ngày 14 tháng 06 năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi cá Tra phục vụ xuất khẩu tháng 05/2018 (25-06-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác