Bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định (12-06-2022)

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định, ban hành Kế hoạch số 1596/KH-UBND về việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.
Bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ảnh minh họa

Kế hoạch đặt ra những chỉ số cần phải đạt được là triển khai kịp thời 100% văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ; tăng diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP và mở rộng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc.

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản xếp loại A, B tăng lên 2% so với năm 2021; 100% các cơ sở xếp loại C được nâng hạng A, B; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết tăng 3%/năm so với năm 2021; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất cấm giảm 10% so với năm 2021,..

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong thời gian tới là: triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND Tỉnh về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới và kế hoạch giám sát dư lượng kháng sinh cấm, các chất độc hại và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 của UBND tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản; chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 giữa Chính phủ với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trên địa bàn Tỉnh,..

Đồng thời, hỗ trợ xây dựng, mở rộng diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc; hỗ trợ các cơ sở xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi và thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín nông sản của địa phương; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời công tác quản lý vật tư nông nghiệp và đảm bảo chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản cho các cơ quan truyền thông khi được yêu cầu.

Triển khai đầy đủ hoạt động thẩm định xếp loại, thẩm định định kỳ, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; vận động, kiểm tra việc ký cam kết của cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; chủ động xử lý khi có sự cố không đảm bảo ATTP nông, lâm, thủy sản và hỗ trợ cơ sở tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, nông sản, thủy sản.

UBND tỉnh Bình Định  giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội, đoàn thể, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí… triển khai có hiệu quả những nội dung kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022; tổ chức công tác kiểm tra chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn quản lý; bố trí nguồn lực phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về đảm bảo chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản từ cấp huyện đến cấp xã, phường; chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tăng cường hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP, đặc biệt là vận động, kiểm tra việc ký cam kết đảm bảo ATTP và tuyên truyền giúp các cơ sở chấp hành đúng quy định của pháp luật về ATTP nông, lâm, thủy sản,…

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác