Bãi bỏ thủ cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản (10-03-2021)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định bãi bỏ thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
Bãi bỏ thủ cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản
Ảnh minh họa

Ngày 08/03/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản gồm: Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản do Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ thực hiện; Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác