Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021 (18-01-2021)

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Công văn số 26/TCTS-NTTS, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản.
Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. Căn cứ kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản năm 2020, Tổng cục Thủy sản đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường triển khai một số nội dung quan trọng, nhằm quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản.

Cụ thể là, hướng dẫn, tuyên truyền cho người nuôi trồng thủy sản các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Thông tư số 17/2018/TTBNNPTNT ngày 17/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, đôn đốc, thực hiện đăng ký đối với nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản chủ lực theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản tại các vùng có điều kiện sinh thái, cơ sở hạ tầng phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ, đặc biệt là nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác