Thẩm định và quản lý An toàn thực phẩm tại Long An (08-01-2020)

Ngày 30/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 69/2019/QĐ-UBND quy định Cơ quan thẩm định đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản và phân cấp Cơ quan quản lý Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An.
Thẩm định và quản lý An toàn thực phẩm tại Long An
Ảnh minh họa

Cơ quan thẩm định điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm

Để quản lý tốt vấn đề An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, Quyết định số 69/2019/QĐ-UBND đã quy định Cơ quan thẩm định An toàn thực phẩm như sau: (1) Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản có trách nhiệm thẩm định các Cơ sở thu gom, bảo quản, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ cho bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản; Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản; Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản; Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); (2) Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản có trách nhiệm thẩm định Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc chăn nuôi, thủy sản; Tàu cá (có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên). Trường hợp một Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền thẩm định của hai đơn vị thì Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan để thực hiện thẩm định.

Phân cấp quản lý An toàn thực phẩm tại Long An

Cơ quan quản lý các Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm cũng được quy định rõ như sau: (1) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường có trách nhiệm quản lý Cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (như: Sơ chế nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn); (2) UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Cơ sở sản xuất, kinh doanh không có địa điểm cố định, kể cả tàu cá (có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 15 mét).

Trách nhiệm của các cấp quản lý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các cơ quan, đơn vị được phân cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở được phân cấp thẩm định điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm tổ chức thu mẫu giám sát, cảnh báo An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Cơ quan thực hiện nhiệm vụ Quản lý Chất lượng, An toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo chế độ báo cáo hiện hành): Báo cáo tháng trước ngày 20 hàng tháng; Báo cáo sơ kết 6 tháng trước ngày 15/6 hàng năm và Báo cáo tổng kết năm trước ngày 10/12 hàng năm.

Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản) theo chế độ báo cáo hiện hành để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định: Báo cáo tháng trước ngày 15 hàng tháng; Báo cáo sơ kết 6 tháng trước ngày 10/6 hàng năm và Báo cáo tổng kết năm trước ngày 05/12 hàng năm.

Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân cấp quản lý về Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thị xã/ thành phố) để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo cáo tháng trước ngày 12 hàng tháng; Báo cáo sơ kết 6 tháng trước ngày 07/6 hàng năm và Báo cáo tổng kết năm trước ngày 02/12 hàng năm.

Quyết định 69/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020.

Quyết định này thay thế Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp Cơ quan kiểm tra Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và quản lý các Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác