Thủy sản Bến Tre với vấn đề An toàn thực phẩm (05-08-2019)

​ Thực hiện đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 29/5/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND; Theo đó, quy định Cơ quan thẩm định Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp).  
Thủy sản Bến Tre với vấn đề An toàn thực phẩm
Ảnh minh họa

Cụ thể là, Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND quy định Cơ quan thẩm định Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm và việc phân công, phân cấp Cơ quan quản lý các Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định này đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019 (thay thế Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phân công nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận, quản lý Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre).

Thẩm định, cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm

Phụ lục 1 của Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND đã nêu rõ Cơ quan thẩm định, cấp Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm như sau: (1) Chi cục Thủy sản là Cơ quan thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cho các Cơ sở sản xuất ban đầu không phải nhỏ lẻ, sản xuất các sản phẩm nuôi trồng và sản phẩm khai thác/đánh bắt (bởi các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên). (2) Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản là Cơ quan thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cho các Cơ sở thu gom, sơ chế, giết mổ; Cơ sở chế biến; Cơ sở kinh doanh/ vận chuyển các sản phẩm nuôi trồng và sản phẩm khai thác/đánh bắt. Đối với Cơ sở thu gom, sơ chế, giết mổ các sản phẩm khai thác/đánh bắt, Phụ lục 1 đã nêu rõ có bao gồm cảng cá và các cơ sở trong cảng cá.

Trường hợp một Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản thuộc thẩm quyền thẩm định, cấp Giấy chứng nhận của từ hai đơn vị trở lên thì Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện thẩm định.

Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm, tại Phụ lục 2 đã liệt kê tất cả các loại hình Cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp. 

Việc phân công, phân cấp Cơ quan quản lý các Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp cũng được quy định rõ tại Phụ lục 2. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được phân công quản lý tất cả các Cơ sở sản xuất, kinh doanh này.

Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đặc biệt là, để quản lý và giám sát tốt việc thực hiện An toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã yêu cầu các Cơ quan thẩm định và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải gửi Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) theo định kỳ hàng tháng.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác