Tra cứu danh mục sản phẩm (14-06-2019)

 

MÃ SỐ CƠ SỞ CÔNG BỐ TÊN SẢN PHẨM TN/NK Nhãn sản phẩm
2000001 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW SUPER VIRKON Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000002 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW BACTOSEPT Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000003 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW SUPER TCCA Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000004 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW TCCA Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000005 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW VỈRKON Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000006 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW POND Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000007 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW BACTOMIX B Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000008 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW BROM Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000009 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW BACTOMIX A Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000010 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW POLY BAC Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000011 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW LACTIC Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000012 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW CLEAN Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000013 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW SUPER MICROMIX Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000014 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW MICROMIX Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000015 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW OXYGEN Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000016 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW BLANCE Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
1000017 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW HEALTH Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
1000018 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW COVER Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
1000019 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW FEED Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
1000020 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW BIOTIC Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
3000021 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW SUPER SHRIMP Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
3000022 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW SUPER HEALTH Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
3000023 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW ZYME Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
3000024 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW MINERAL Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
3000025 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW SHRIMP Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000026 Công ty TNHH GROWBEST HEALTH GROW SUPER BROM Trong nước  
Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
2000027 Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang BKC - 80 Trong nước  
Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  
2000028 Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang YUCCA ZEO Trong nước  
Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  
1000029 Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang Vita Pro Trong nước  
Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  
2000030 Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang IODINNE USA Trong nước  
Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  
2000031 Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang YUCCA BEST Trong nước  
Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  
2000032 Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang SUPER ALKALINE Trong nước  
Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  
2000033 Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang TCCA 90 Trong nước  
Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  
2000034 Công ty TNHH Quốc tế Nông Nghiệp Việt IODNE MAX 99 Trong nước  
Địa chỉ: 331/11 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ chí Minh  
2000035 Công ty TNHH Quốc tế Nông Nghiệp Việt BKC MAX 99 Trong nước  
Địa chỉ: 331/11 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ chí Minh  
2000036 Công ty TNHH SX-TM-XNK Hiệp Thành Phát VINA BKC BEST Trong nước  
Địa chỉ: 138/4 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000037 Công ty TNHH Quốc tế Nông Nghiệp Việt BIO CARE Trong nước  
Địa chỉ: 331/11 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ chí Minh  
1000038 Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu BIO-GOOD Trong nước  
Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000039 Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu SUPER-BIO Trong nước  
Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000040 Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu LAFUSA Trong nước  
Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000041 Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu DE-ALU Trong nước  
Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000042 Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu BKC USA Trong nước  
Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000043 Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu KILL OSS Trong nước  
Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000044 Công ty TNHH Nông Nghiệp Lúa Vàng SOS Trong nước  
Địa chỉ: 84/15/12 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000045 Công ty TNHH Thủy Sản Khánh Hưng BKC KH Trong nước  
Địa chỉ: 331/70/5 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
   
2000046 Công ty TNHH Thủy Sản Khánh Hưng KILL-ALL Trong nước  
Địa chỉ: 331/70/5 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
   
1000047 Công ty TNHH Thủy sản Khánh Hưng KH-IODINE GOLD Trong nước  
Địa chỉ: 331/70/5 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000048 Công ty TNHH Thủy sản Khánh Hưng YUCCA-PUTE Trong nước  
Địa chỉ: 331/70/5 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
1000049 Công ty TNHH Quốc Tế Hoa Kỳ B12 – HK Trong nước  
Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Mười, Phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh  
2000050 Công ty TNHH Tường Vỹ VET – VINA TV-ZETFISH Trong nước  
Địa chỉ: Số 756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  
2000051 Công ty TNHH Tường Vỹ VET – VINA TV-BKC Trong nước  
Địa chỉ: Số 756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  
2000052 Công ty TNHH Tường Vỹ VET – VINA TV-IODIN Trong nước  
Địa chỉ: Số 756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  
2000053 Công ty TNHH SX TM XNK Nguyên Ngọc YUCCA – WATER Trong nước  
Địa chỉ: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000054 Công ty TNHH SX TM XNK Nguyên Ngọc N-DINE Trong nước  
Địa chỉ: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000055 Công ty TNHH SX TM XNK Nguyên Ngọc CLO – T Trong nước  
Địa chỉ: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
1000056 Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con Trong nước  
Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam nhãn hiệu CP 9931  
1000057 Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con Trong nước  
Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam nhãn hiệu CP 9932  
1000058 Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con Trong nước  
Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam nhãn hiệu CP 9933  
1000059 Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con Trong nước  
Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam nhãn hiệu CP 9934  
1000060 Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con Trong nước  
Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam nhãn hiệu CP 9935  
1000061 Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con Trong nước  
Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam nhãn hiệu CP 9936  
1000062 Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con Trong nước  
Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam nhãn hiệu CP 9937  
2000063 Công ty TNHH  GA MA GLUTARAL Trong nước  
Địa chỉ: 134/14 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000064 Công ty TNHH  GA MA GA DINE Trong nước  
Địa chỉ: 134/14 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000065 Công ty TNHH  GA MA GM-LUCK Trong nước  
Địa chỉ: 134/14 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000066 Công ty TNHH Nghiên cứu – sản xuất Đát Việt VIRKON Trong nước  
Địa chỉ: D1/444A, Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000067 Công ty TNHH Nghiên cứu – sản xuất Đát Việt IODINE USA Trong nước  
Địa chỉ: D1/444A, Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000068 Công ty TNHH Nghiên cứu – sản xuất Đát Việt SUPER CLO Trong nước  
Địa chỉ: D1/444A, Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000069 Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Âu Việt DEHY Trong nước  
Địa chỉ: Đường 5 Khu Công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
2000070 Công ty TNHH MTV Gió Mới BKC 80 Trong nước  
Địa chỉ: 154/58 TCH5, KP 11, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh  
2000071 Công ty TNHH MTV Gió Mới IODINE 90 Trong nước  
Địa chỉ: 154/58 TCH5, KP 11, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh  
1000072 Công ty TNHH TMDV VTNN Minh Hưng HEPAVIT-M Trong nước  
Địa chỉ: Lô 9 Dc-3, đường dọc 3, KCN Phú An Thạch, xã An Thạch, huyện Bến Lức, tỉnh Long An   
2000073 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Hương Giang POLYMAX Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 12/44 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh  
2000074 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Hương Giang D.O TUFF Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 12/44 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh  
2000075 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Hương Giang D-FLOW Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 12/44 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh  
2000076 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Hương Giang SUPPER BENTHOS Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 12/44 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh  
1000077 Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ sản xuất Ngọc Trai  thức ăn cho ấu trùng cá nhãn hiệu NRD 2/3 Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 20 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
1000078 Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ sản xuất Ngọc Trai  thức ăn cho ấu trùng cá nhãn hiệu NRD 3/5 Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 20 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
1000079 Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ sản xuất Ngọc Trai  thức ăn cho ấu trùng cá nhãn hiệu NRD 5/8 Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 20 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
1000080 Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ sản xuất Ngọc Trai  thức ăn cho ấu trùng cá nhãn hiệu NRD P16 S Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 20 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
2000081 Công ty TNHH Sinh học Thuận Phát PRODIN 99 Trong nước  
 Địa chỉ: Số nhà H15 lô H, khu biệt thự vườn Thủ Đức, đường số 3, P. Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
2000082 Công ty TNHH Sinh học Thuận Phát DENTA Trong nước  
 Địa chỉ: Số nhà H15 lô H, khu biệt thự vườn Thủ Đức, đường số 3, P. Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
2000083 Công ty Cổ phần  thuốc thú y RTD Clean QA Trong nước  
địa chỉ:  Cụm công nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức , Hà Nội  
1000084 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh Vland – GLU STRONG ONE Trong nước  
Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
1000085 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh Vland – GLU STRONG TWO Trong nước  
Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
2000086 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh VLAND - IODINE Trong nước  
Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
2000087 Công ty Cổ phần  thuốc thú y RTD Men tiêu hóa cao cấp USB Trong nước  
địa chỉ:  Cụm công nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức , Hà Nội  
2000088 Công ty TNHH Bayer Việt Nam Fetant TM Trong nước  
địa chỉ: Lầu 3, Tào nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh  
2000089 Công ty TNHH Công nghệ Tam Giang PROTECH FISH Trong nước  
Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000090 Công ty TNHH Công nghệ Tam Giang BKC 80 Trong nước  
Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000091 Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Thành Hưng DIO 99 Trong nước  
Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000092 Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Thành Hưng DMAX 80 Trong nước  
Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000093 Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Minh Quân MQ ODIN 99 Trong nước  
Địa chỉ: 401/46 Lê Văn Thọ, P.9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000094 Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Minh Quân MQ BKC 80% Trong nước  
Địa chỉ: 401/46 Lê Văn Thọ, P.9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000095 Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Minh Quân BIOXIDE Trong nước  
Địa chỉ: 401/46 Lê Văn Thọ, P.9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
2000096 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mitaco  IODINE Trong nước  
Địa chỉ: Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  
2000097 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mitaco PRO - BKC Trong nước  
Địa chỉ: Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  
2000098 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mitaco S.O.S Trong nước  
Địa chỉ: Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  
2000099 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mitaco SUPER ONE Trong nước  
Địa chỉ: Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  
2000100 Công ty TNHH Công nghệ thủy sản Bình An Z 9000 Trong nước  
Địa chỉ: 313/4 Phan Huy ích, P.14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh  
2000101 Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Thành Hưng ANTI PROTEC Trong nước  
Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  
1000102 Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần WIN (Selected Brine Shrimp Eggs) Trong nước  
Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa  
1000103 Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần WHALE (Selected Brine Shrimp Eggs) Trong nước  
Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa  
1000104 Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần VICTORY (Selected Brine Shrimp Eggs) Trong nước  
Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa  
2000105 Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần B.K.C-100 Trong nước  
Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa  
2000106 Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần IODONE-100 Trong nước  
Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa  
2000107 Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần HT-100 Trong nước  
Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa  
2000108 Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần DEKON Trong nước  
Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa  
1000109 Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần DRAGON (Selected Brine Shrimp Eggs) Trong nước  
Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa  
2000110 Công ty TNHH Công nghệ Thuận An BC-MAX Trong nước  
Địa chỉ: A6.03, khối A Tầng 6 tòa nhà Sky Cen ter, số 5B, Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình  
2000111 Công ty TNHH Công nghệ Thuận An IOD MAX Trong nước  
Địa chỉ: A6.03, khối A Tầng 6 tòa nhà Sky Cen ter, số 5B, Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình  
2000112 Công ty TNHH Công nghệ Thuận An PROTICAL Trong nước  
Địa chỉ: A6.03, khối A Tầng 6 tòa nhà Sky Cen ter, số 5B, Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình  
2000113 Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Âu Việt GREEN Trong nước  
Địa chỉ: Đường 5 Khu Công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
2000114 Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Âu Việt BKC 80+ Trong nước  
Địa chỉ: Đường 5 Khu Công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
2000115 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh VLAND GA Trong nước  
Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
2000116 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh VLAND – KHSO5 Trong nước  
Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
2000117 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long HL-VIKING Trong nước  
địa chỉ: Tỉnh lộ 925, đường Vùng Vương, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  
2000118 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long AQUA DINE Trong nước  
địa chỉ: Tỉnh lộ 925, đường Vùng Vương, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  
1000119 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh VLAND - EDTA Trong nước  
Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
2000120 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long HL -BKC Trong nước  
địa chỉ: Tỉnh lộ 925, đường Vùng Vương, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  
2000121 Công ty TNHH Quốc Vinh EFINOL FG Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000122 Công ty TNHH Quốc Vinh TOXIN CARE Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000123 Công ty TNHH Quốc Vinh BIO GROW Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000124 Công ty TNHH Quốc Vinh EFINOL PWT Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000125 Công ty TNHH Quốc Vinh ZYME FORCE Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000126 Công ty TNHH Quốc Vinh EFINOL PST Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000127 Công ty TNHH Quốc Vinh BENTO MIX Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000128 Công ty TNHH Quốc Vinh TOP MIN Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000129 Công ty TNHH Quốc Vinh BENTO YUCCA Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000130 Công ty TNHH Quốc Vinh CLEAR FX Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000131 Công ty TNHH Quốc Vinh ALKAMAX Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
1000132 Công ty TNHH Quốc Vinh BIO SMART GOLD Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
1000133 Công ty TNHH Quốc Vinh EMS HERBAL Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
1000134 Công ty TNHH Quốc Vinh PRO ZYMY Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
3000135 Công ty TNHH Quốc Vinh VITA C TẠT Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
1000136 Công ty TNHH Quốc Vinh VIRALEND Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
1000137 Công ty TNHH Quốc Vinh BETAGLUCAN C Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
3000138 Công ty TNHH Quốc Vinh BENTO YUCCA C Trong nước  
Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
2000139 Công ty TNHH TM Hải AN NAM  CLEAR 007 Trong nước  
Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh  
2000140 Công ty TNHH TM Hải AN NAM BKC No1 Trong nước  
Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh  
2000141 Công ty TNHH TM Hải AN NAM BKC Trong nước  
Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh  
2000142 Công ty TNHH TM Hải AN NAM VIKONG PAN KILL Trong nước  
Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh  
2000143 Công ty TNHH TM Hải AN NAM SUPER DINE Trong nước  
Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh  
2000144 Công ty TNHH TM Hải AN NAM IODINE 9.0% Trong nước  
Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh  
2000145 Công ty TNHH Thương mại BIO CARE KILL MAX Trong nước  
Địa chỉ: 60/1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
2000146 Công ty TNHH Thương mại BIO CARE BIO EMS Trong nước  
Địa chỉ: 60/1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
2000147 Địa chỉ: 60/1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh MAX DINE Trong nước  
2000148 Công ty TNHH Thương mại BIO CARE MK Trong nước  
2000149 Địa chỉ: 60/1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ANTI MAX Trong nước  
2000150 Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất supper POLY –BAC 1002 Trong nước  
  Thuốc thú y Gấu Vàng  
Địa chỉ: 44 Tự Cường, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh  
1000151 Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất supper NITRZYME 312 Trong nước  
  Thuốc thú y Gấu Vàng  
Địa chỉ: 44 Tự Cường, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh  
2000152 Công ty cổ phần sinh học Quốc tế Công Nghệ Xanh  BIO-RHODO Trong nước  
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Bắc Ninh, tỉnh Ninh Thuận   
1000153 Công ty CP công nghệ dinh dường Việt Nhật Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 10-100g Nhãn hiệu  VNA02 Trong nước  
Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên  
2000154 Công ty TNHH Công nghệ NANO Hợp Nhất APA APA ZEOLITE Trong nước  
Địa chỉ: Lô C2-4, Đường VL3, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
2000155 Công ty TNHH Công nghệ NANO Hợp Nhất APA ATP PLANKTON Trong nước  
Địa chỉ: Lô C2-4, Đường VL3, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
1000156 Công ty TNHH Dinh Dưỡng  Động Vật EH Long An Việt Nam Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi giai đoạn 20-200g/con, Nhãn Hiệu EH 9951 H Trong nước  
Địa chỉ: CCN Long Định – Long Cang, Cần Đước, Long An  
1000157 Công ty CP công nghệ dinh dường Việt Nhật Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 50-200g Nhãn hiệu  VNA03 Trong nước  
Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên  
1000158 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng từ 5.1-10g Nhãn hiệu  IF02 Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
1000159 Công ty CP công nghệ dinh dường Việt Nhật Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 200-500g Nhãn hiệu  VNA04 Trong nước  
Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên  
1000160 Công ty CP công nghệ dinh dường Việt Nhật Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 10-100g Nhãn hiệu  VNA02 Trong nước  
Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên  
1000161 Công ty CP công nghệ dinh dường Việt Nhật Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 200-500g Nhãn hiệu  VNA06 Trong nước  
Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên  
1000162 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 500g/con trở lên Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mã số: VNA405  
     
1000163 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn nhỏ hơn 5g/con Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mã số: IF03  
     
1000164 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 200.1-500g/con Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mã số: IF05  
     
1000165 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 5.1-10g/con Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mã số: AC401  
     
1000166 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 20.1-200g/con Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mã số: IF04  
     
1000167 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 10.1-20g/con Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mã số: AC403  
     
1000168 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 20.1-200g/con Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mã số: AC404  
     
1000169 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn nhỏ hơn 5g/con Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mã số: AC400  
     
1000170 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 20.1-200g/con Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mã số: AC404  
     
1000171 Công ty NTHH Nhật Hưng Phú O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS - LUCKY Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa  
1000172 Công ty NTHH Nhật Hưng Phú O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – RED DRAGON Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa  
1000173 Công ty NTHH Nhật Hưng Phú O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – RES JUNGLE Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa  
1000174 Công ty NTHH Nhật Hưng Phú O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – GOLDEN SUN Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa  
1000175 Công ty NTHH Nhật Hưng Phú O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – DYNASTY Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa  
1000176 Công ty NTHH Nhật Hưng Phú O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – FIVE STAR Nhập Khẩu  
Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa  
2000177 Công ty cp Thuốc Thú Y Trung Ương 5 FIVE - BALANI Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội  
2000178 Công ty cp Thuốc Thú Y Trung Ương 5 FIVE - BIOPOND Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội  
1000179 Công ty cp Thuốc Thú Y Trung Ương 5 FIVE PROWEIGHT Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội  
1000180 Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM406 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa  
1000181 Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM403 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa  
1000182 Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM402 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa  
1000183 Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM401 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa  
1000184 Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM400 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa  
1000185 Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM405 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa  
1000186 Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM407 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa  
1000187 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Bắc Thức ăn hỗn hợp cho cá tra (thịt) giai đoạn 5,1 đến 20,0g/con Trong nước  
Địa chỉ: 101/45 ấp 3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Tên thương mại: LOFTY FEED PT-02  
1000188 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Bắc Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi  (thịt) giai đoạn 10,1 đến 20,0g/con Trong nước  
Địa chỉ: 101/45 ấp 3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Tên thương mại: LOFTY FEED VA-02  
1000189 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Bắc Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi  (giống) giai đoạn  đến 5,0g/con Trong nước  
Địa chỉ: 101/45 ấp 3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Tên thương mại: LOFTY FEED VA-01  
1000190 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Bắc Thức ăn hỗn hợp cho cá tra (giống) giai đoạn 1,0g/con Trong nước  
Địa chỉ: 101/45 ấp 3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Tên thương mại: LOFTY FEED PT-01  
1000191 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 890 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000192 Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group NUTRI PEPTIDE Trong nước  
Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh  
1000193 Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group CALCIPHOS PRO Trong nước  
Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh  
1000194 Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group LIVER-PLUS Trong nước  
Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh  
3000195 Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group NANO-CANCI Trong nước  
Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh  
3000196 Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group BZT-SUPER Trong nước  
Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh  
3000197 Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group SUPER - PROBIOTIC Trong nước  
Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh  
1000198 Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim HYDROYEAST Trong nước  
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai  
1000199 Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim METALIN Trong nước  
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai  
2000200 Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim PREVIMIX Trong nước  
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai  
2000201 Công Ty TNHH GROBEST LANDFOUD GROBEST PROBIO Trong nước  
Địa chỉ: Số 1, Đường 6a, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai, Việt Nam  
2000202 Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim VIMIX Trong nước  
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai  
2000203 Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim MIXTAT Trong nước  
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai  
2000204 Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim VIRUNET Trong nước  
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai  
1000205 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long  Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 896 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000206 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long  Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 894 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000207 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long  Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 895 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000208 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long  Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 892 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000209 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT893 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000210 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long  Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 891 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000211 Công ty TNHH MTV PROVIMI HGV_PMX VIT KHOÁNG CHO CÁ Trong nước  
Địa chỉ: 283 Quốc lộ 1A, Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
2000212 Công ty TNHH Nông nghiệp và Môi trường Nguyên Tâm BIO - EM Trong nước  
Địa chỉ: Xóm 5, xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  
2000213 Công ty TNHH XNK Gia Anh BIOBACIUS Trong nước  
Địa chỉ: C3/19AR3 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
1000214 Công ty TNHH XNK Gia Anh CALIUM MILK Trong nước  
Địa chỉ: C3/19AR3 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000215 Công ty TNHH XNK Gia Anh PRODINE 99 Trong nước  
Địa chỉ: C3/19AR3 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000216 Công ty TNHH BZT USA AVENTADOR Trong nước  
Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000217 Công ty TNHH BZT USA DR BZT 777 Trong nước  
Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000218 Công ty TNHH BZT USA HISODINE 75 Trong nước  
Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000219 Công ty TNHH BZT USA IODINE 80 Trong nước  
Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000220 Công ty TNHH BZT USA IODINEUSA Trong nước  
Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000221 Công ty TNHH BZT USA MOTOSPORT Trong nước  
Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000222 Công ty TNHH BZT USA OXYDOL 8000 Trong nước  
Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000223 Công ty TNHH BZT USA THAITECH Trong nước  
Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
2000224 Công ty TNHH BZT USA TOMKING Trong nước  
Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh  
1000225 Công ty Cổ Phần ANOVA PHARMA VITALEC AP Trong nước  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp tập đoàn Anova, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
2000226 Công ty CP Sản Xuất Công Nghệ Mới Việt Nam Ambio ECO AQUA Trong nước  
Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa A, Tòa Nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  
2000227 Công ty CP Sản Xuất Công Nghệ Mới Việt Nam Ambio POND RHODO Trong nước Tải về
Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa A, Tòa Nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  
2000228 Công ty CP Sản Xuất Công Nghệ Mới Việt Nam Ambio Anti Vib Trong nước  
Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa A, Tòa Nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  
2000229 Công ty CP Sản Xuất Công Nghệ Mới Việt Nam Ambio Pond Clean Trong nước  
Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa A, Tòa Nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  
2000230 Chi nhánh Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng công nghệ sinh học nghành nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam Bio Tech E.M Trong nước  
 Địa chỉ: 135 Đào Duy Từ, Tổ 25, Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  
2000231 Cơ sở Thâu Vinh AQUA  Trong nước  
Địa chỉ: 83-85 Đường Yên Ninh, TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, thành phố Ninh Thuận
 BOOSTER
 
2000232 Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Âu Việt IODINE 90 Trong nước  
Địa chỉ: 437 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh  
1000233 Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam  - Chi nhánh NM5 tại Đồng Nai BETAMIN Trong nước  
Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
2000234 Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam  - Chi nhánh NM5 tại Đồng Nai SAPONIN Trong nước  
Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
1000235 Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam  - Chi nhánh NM5 tại Đồng Nai FEED COAT Trong nước  
Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
2000237 Công ty TNHH DV-SX-TM T.C.T AQUA  Trong nước  
Địa chỉ: 3/29B Đ 182, KP3, P. Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
 BOOSTER 
 
2000238 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Dinh Dưỡng Thú Y Nam Long DIGESTOR NL Trong nước  
Địa chỉ: 119 Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
1000239 Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất Dinh dưỡng Thú y Nam Long BIOGUUT AQUA Trong nước  
Địa chỉ: 119 Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh  
2000240 Công ty NTHH Quốc tế Hải Mã ABS Trong nước  
Địa chỉ: 176 đường 2/4 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa  
2000241 Công ty TNHH Sitto Việt Nam SITTO SAPONIN Trong nước  
Địa chỉ: Số 4, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai  
1000242 Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 0 Trong nước  
Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
   
1000243 Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 1 Trong nước  
Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
   
1000244 Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 2 Trong nước  
Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
   
1000245 Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 3 Trong nước  
Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
   
1000246 Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 4 Trong nước  
Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
   
1000247 Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 5 Trong nước  
Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
   
1000248 Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 6 Trong nước  
Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
   
1000249 Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 7 Trong nước  
Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
   
1000250 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm sú là ponda 506 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000251 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm sú Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ROYAL PANDA PT PS307  
1000252 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm sú Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ROYAL PANDA PT PS306  
1000253 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm sú Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ROYAL PANDA PT PS305  
1000254 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm sú Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ROYAL PANDA PT PS304  
1000255 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm sú Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ROYAL PANDA PT PS303  
1000256 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm sú Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ROYAL PANDA PT PS302  
1000257 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm sú Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ROYAL PANDA PT PS301  
1000258 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng  Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Nhãn hiệu: SeaMaster R35  
1000259 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 796 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000260 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 795 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000261 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 794 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000262 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 793 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000263 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 791 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000264 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 790 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000265 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 792 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000266 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng  Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Nhãn hiệu: SeaMaster R27  
1000267 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng  Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Nhãn hiệu: SeaMaster R30  
1000268 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng  Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Nhãn hiệu: SeaMaster R25  
1000269 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 501 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000270 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 500 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000271 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 502 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000272 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 503 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000273 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 504 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
1000274 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 505 Trong nước  
Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
2000275 Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A BEC-ZET Trong nước  
Địa chỉ: 2/181 ấp tân lập, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh  
2000276 Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A ROTECA Trong nước  
Địa chỉ: 2/181 ấp tân lập, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh  
2000277 Công ty TNHH SX – TM TÔ BA TOBA GLU BKC Trong nước  
Địa chỉ: 63 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh  
2000278 Công ty TNHH SX – TM TÔ BA JIMACA Trong nước  
Địa chỉ: 63 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh  
2000279 Công ty TNHH TM HẢI AN NAM HAN – DIỆT ỐC    
Địa chỉ: 16/34/3a Đường số 9, Kp Phước Hậu, P.Long Phước, Q.9, Tp Hồ Chí Minh    
     
  Trong nước  
2000280 Công ty TNHH TM HẢI AN NAM SAPONIN Trong nước  
Địa chỉ: 16/34/3a Đường số 9, Kp Phước Hậu, P.Long Phước, Q.9, Tp Hồ Chí Minh  
2000281 Công ty TNHH TƯỜNG VỸ VET VINA TV GLUTA MAX Trong nước  
Địa chỉ: 756 Quốc Lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp  
2000282 Công ty TNHH TƯỜNG VỸ VET VINA TV – MAX COPPER Trong nước  
Địa chỉ: 756 Quốc Lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp  
1000283 Công ty TNHH TƯỜNG VỸ VET VINA TV – VITA – B12 Trong nước  
Địa chỉ: 756 Quốc Lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp  
1000284 Công ty TNHH TƯỜNG VỸ VET VINA TV - VITAPRO Trong nước  
Địa chỉ: 756 Quốc Lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp  
2000285 Công ty TNHH KHẢI ĐẠT NGỌC LT ZEST Trong nước  
Địa chỉ: Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh  
2000286 Công ty TNHH KHẢI ĐẠT NGỌC LD MINE Trong nước  
Địa chỉ: Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh  
1000287 Công ty TNHH ALLtech Việt Nam Thức ăn bổ sung dinh dưỡng (Kẽm Và Selen) cho thủy sản Trong nước  
Địa chỉ: Lô 246/2, Đường 12, Khu Công Nghiệp Amata,  AQUATETM­ DEFENDER  
2000288 Công ty TNHH THỦY SẢN TÂN ANH US DINE 99 Trong nước  
Địa chỉ: 609/31/7 tổ 46A, KP 4, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh  
1000289 CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH AKAFUJI Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh  
1000290 CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH FUJIYAMA Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh  
1000291 CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH FUJIZAKURA Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh  
1000292 CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH FUYUFUJI Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh  
1000293 CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH NOBORI Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí MInh  
1000294 CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH SHORI Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh  
1000295 CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH SPIRULINA Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí MInh  
1000296 CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH YAMATO Nhập Khẩu  
Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí MInh  
1000297 Công ty TNHH CJ VINA AGRI Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Lóc Trong nước  
Địa chỉ: Quốc Lộ 1a, Xã Mỹ Yên, Bến Lức,  Long An GALAXY SH8202  
2000298 Công ty TNHH TM & KTNN Hương Giang BIO ART  Trong nước  
Địa chỉ: 12/44 Đào duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh  
2000299 Công ty TNHH TM & KTNN Hương Giang GREEN FORCE Trong nước  
Địa chỉ: 12/44 Đào duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh  
2000300 Công ty TNHH TM & KTNN Hương Giang ZOODYX® Trong nước  
Địa chỉ: 12/44 Đào duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh  


Toàn văn

Ý kiến bạn đọc

Tin khác