Thực hiện quan trắc tự động để kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước (24-12-2018)

Ngày 13/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3756/QĐ-BTNMT về việc ban hành kế hoạch hành động các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của ngành tài nguyên và môi trường.
Thực hiện quan trắc tự động để kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước
Ảnh minh họa

Theo đó, kế hoạch đã đặt ra 06 mục tiêu cụ thể như sau: Tiếp tục phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường góp phần bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh cho mọi người; Quản lý tổng hợp, khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước; Quản lý tài nguyên đất và tài nguyên khoáng sản theo hướng khai thác hợp lý, bền vững và sử dụng hiệu quả; Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai; Bảo tồn và sử dụng bền vững biển, hải đảo và đại dương; Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dịch vụ hệ sinh thái.

Các mục tiêu cụ thể đặt ra đối với quản lý tổng hợp, khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước, sẽ kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước, thực hiện quan trắc tự động, liên tục và giám sắt chặt chẽ nước thải từ các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định. Huy động nguồn lực để cải tạo, phục hồi hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông bị ô nhiễm trong các đô thị, khu dân cư. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế về nâng cao hiệu quả sử dụng nước, xử lý nước thải, các công nghệ tái chế và sử dụng nước.

Bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái thủy sinh các vùng đất ngập nước vùng của sông, ven biển. Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khi hậu, hoàn thành chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai. Nghiên cứu, đánh giá diễn biến, tác động của các hiện tượng El-Nino, La-Nina. Thực hiện các biện pháp/mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu các vùng đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền trung, đồng bằng sông Cửu Long... Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng của cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Đưa kiến thức cơ bản về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào các chương trình giáo dục… Kiểm soát chặt chẽ, quan trắc, đánh giá phạm vi, mức độ tác động của các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái môi trường vùng biển ven bờ. Tăng cường kiểm soát chất thải nhựa vùng ven biển và trên biển…

Để thực hiện đạt các mục tiêu cụ thể nêu trên, chương trình đã ban hành 40 chỉ tiêu và nhiều giải pháp thiết thực để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Cũng theo Quyết định số 3756/QĐ-BTNMT giao Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ kế hoạch hành động để xây dựng kế hoạch, chương trình của cơ quan đơn vị và phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện; phối hợp lồng ghép các mục tiêu của Kế hoạch hành động vào các kế hoạch hàng năm, trung hạn của các đơn vị để triển khai thực hiện.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác