Tổng sản lượng thủy sản tháng 2 năm 2024 ước đạt 622 nghìn tấn (10-03-2024)

Theo Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT, tổng sản lượng thủy sản tháng 2 năm 2024 ước đạt 622 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 346,4 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 274,6 nghìn tấn, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng sản lượng thủy sản tháng 2 năm 2024 ước đạt 622 nghìn tấn
Ảnh minh họa

Trong tháng 2 năm 2024, sản xuất thủy sản đã đạt được những kết quả tích cực, sản lượng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác nuôi trồng thủy sản được đẩy mạnh; thời tiết ngư trường trong tháng thuận lợi, ngư dân tích cực bám biển khai thác thủy sản nên sản lượng đạt khá. Tổng sản lượng thủy sản tháng 2 năm 2024 ước đạt 622 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 456,9 nghìn tấn, giảm 0,1%; tôm đạt 64,8 nghìn tấn, tăng 4,1%; thủy sản khác đạt 100,3 nghìn tấn, tăng 0,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm tổng sản lượng thủy sản ước đạt 1212,1 nghìn tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ, bao gồm: Cá đạt 897,1 nghìn tấn, tăng 1,4%; tôm đạt 119,4 nghìn tấn, tăng 4%; thủy sản khác đạt 195,6 nghìn tấn, tăng 1,6%.

Về nuôi trồng thủy sản: Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 2 năm 2024 ước đạt 346,4 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 246,3 nghìn tấn, tăng 3,8%; tôm đạt 54,8 nghìn tấn, tăng 6,2%; thủy sản khác đạt 45,3 nghìn tấn, tăng 4,3%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá so với cùng kỳ do người nuôi chủ động thu hoạch để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán.

Khai thác thủy sản: Sản lượng thủy sản khai thác tháng 2 năm 2024 ước đạt 274,6 nghìn tấn, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 209,6 nghìn tấn, giảm 4,8%; tôm đạt 10 nghìn tấn, giảm 5,7%; thủy sản khác đạt 55 nghìn tấn, giảm 2,7%. Sản lượng thủy sản khai thác giảm do những ngày đầu tháng 2 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên ngư dân không ra khơi.

 Sản lượng thủy sản khai thác biển ước tính đạt 262,1 nghìn tấn, giảm 5,6%, trong đó cá đạt 202,1 nghìn tấn, giảm 6%; tôm đạt 9,8 nghìn tấn, giảm 5,9%. Tổng sản lượng khai thác hai tháng đầu năm 2024 ước đạt 551,4 nghìn tấn, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 421,2 nghìn tấn, giảm 0,2%, tôm đạt 20 nghìn tấn, giảm 1,0%.

Theo báo cáo của 3 tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 3247,7 tấn, tăng 3,5% so với tháng 02/2023, trong đó Tại Phú Yên ước đạt 532 tấn, tăng 125,4% so cùng kỳ, tại Bình Định ước đạt 2.515,7 tấn, giảm 3,6%; tại Khánh Hòa ước đạt 200 tấn, giảm 31%.

Trên thị trường, trong tháng 2 năm 2024, tại An Giang, giá thu mua cá tra bình quân dao động trong khoảng 27.000 đồng/kg đến  29.500 đồng/kg. Giá bán lẻ cá tra bình quân tháng 2 năm 2024 tại tỉnh An Giang đạt 44.000 đồng/kg, tương đương tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ. 

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong tháng 2 năm 2024 giá tôm biến động theo địa phương và theo loại. Cụ thể, giá thu mua tôm càng xanh bình quân tại An Giang là 200.000 đồng/kg, tương đương tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023; trong khi giá thu mua tôm càng xanh tại Vĩnh Long là 250.000 đồng/kg, bằng mức giá của tháng 01 năm 2024 nhưng giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán lẻ tôm càng xanh bình quân tại tỉnh An Giang là 240.000 đồng/kg, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2023 trong khi giá bán lẻ tôm càng xanh bình quân tại tỉnh Vĩnh Long là 300.000 đồng/kg, giảm 14,3%. Tại Kiên Giang, giá thu mua tôm sú bình quân là 202.500 đồng/kg, tăng 24% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023; giá thu mua tôm thẻ chân trắng bình quân là 85.000 đồng/kg, tăng 8,5% so với tháng trước nhưng giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2023. 

Còn tại Miền Bắc, giá bán buôn tôm thẻ chân trắng (loại 30 con/kg) bình quân tháng 2 năm 2024 tại Nam Định là 297.857 đồng/kg, tăng 2,3% so với tháng trước nhưng giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2023; giá bán buôn tôm sú (loại 55 con/kg) bình quân tại thị trường này là 171.429 đồng/kg, tăng 7,6% so với tháng trước nhưng giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác