Lâm Đồng: Thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2022-2030 (04-01-2023)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 9878/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030.
Lâm Đồng: Thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2022-2030
Ảnh minh họa

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh trên cơ sở khai thác diện tích mặt tích mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả và bền vững, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào nuôi trồng thủy sản nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, Kế hoạch đề ra các mục tiêu:

Giai đoạn 2022-2025: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản xuất hàng năm 4,5-6,0%/năm; giá trị sản xuất ngành thủy sản chiếm tỷ trọng từ 1,3-1,5% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 2.380 ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 10 tấn. Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho 01 cơ sở nuôi cá giống bố mẹ và 04 cơ sở ương dưỡng giống cá nước lạnh, đảm bảo chủ động 100% con giống phục vụ sản xuất. Hình thành 01 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho khoảng 80% sản phẩm cá nước lạnh và 30% sản lượng sảm phẩm thủy sản khác.

Giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản xuất hàng năm đạt 5,5-7%; giá trị sản xuất ngành thủy sản chiếm tỷ trọng từ 1,5-2% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 2.536ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 11 tấn. Tiếp tục duy trì cơ sở nuôi cá nước lạnh giống bố mẹ và mở rộng, nâng cấp, phát triển các cơ sở sản xuất giống cá truyền thống để đảm bảo đáp ứng khoảng 70% nhu cầu giống phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, mở rộng 03 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho khoảng 100% sản phẩm cá nước lạnh và 60% sản lượng sản phẩm thủy sản khác.

Để triển khai hiệu quả Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra một số giải pháp quan trọng như: Phát triển sản xuất giống thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, phát triển hệ thống cung ứng vật tư hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, nâng cao năng lực sơ chế, chế biến thủy sản, nâng cao năng lực phòng, chống dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, đúng quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo chất lượng vật tư đầu vào (giống, thức ăn, thuốc, chế phẩm…) phục vụ sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, quy định về quản lý tài nguyên nước, giao đất, mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản phù hợp thực tiễn và quy định của pháp luật; chủ động xây dựng và đề xuất phương án ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường có thể tác động đến phát triển nuôi trồng thủy sản.

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đặt hàng, tuyển chọn và ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; triển khai hỗ trợ áp dụng truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm thủy sản nuôi trồng tai địa phương.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản theo quy định.

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác