Bà Rịa- Vũng Tàu: Sản lượng nuôi trồng thủy sản 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 16 nghìn tấn (17-11-2022)

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 10 năm 2022 là 1.858 tấn, tăng 3,05% so với cùng kỳ 2021, lũy kế 10 tháng đạt 16.923 tấn, đạt 83,03% so với kế hoạch năm. 
Bà Rịa- Vũng Tàu: Sản lượng nuôi trồng thủy sản 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 16 nghìn tấn
Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê, diện tích đang nuôi trong tháng 10 năm 2022 là 5.917,7 ha, trong đó diện tích nuôi nước ngọt 1.852,9 ha, chiếm 31,3 %; diện tích nuôi nước mặn, lợ 4.064,8 ha, chiếm 68,7 %. Nuôi quảng canh 576,2 ha, chiếm 9,7 %; nuôi quảng canh cải tiến 4.890,5 ha, chiếm 82,6%; nuôi bán thâm canh 125,0 ha, chiếm 2,1 %; nuôi thâm canh 326 ha, chiếm 5,5 %.   

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2022 ước đạt 6.518 ha, đạt 100,27% so với kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đến cuối năm 2022 ước đạt 20.588 tấn, tăng 796 tấn, tương đương 4,02% so với năm 2021, đạt 101,01% so với kế hoạch.

Nhìn chung, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 10 tháng đầu năm 2022 tăng, sản lượng tăng tập trung nhiều ở nhóm tôm thẻ chân trắng và thủy sản khác, giảm ở các nhóm đối tượng còn lại. Trong đó sản lượng nhóm tôm thẻ chân trắng tăng cao nhất.

Năm 2022, tổng diện tích nuôi tiếp tục giảm so với năm 2021, diện tích giảm tập trung ở hình thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến, diện tích nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao lại liên tục tăng, do vậy sản lượng vẫn tăng lên so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm tăng tập trung ở nhóm tôm nước lợ là nhóm có giá trị kinh tế cao, nên tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ vẫn đạt kết quả tốt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 19 tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 412,16 ha, tăng 11,5 ha so với cùng kỳ. Trong đó, gồm có 17 cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao với diện tích là 400,16 ha. Hình thức nuôi chủ yếu là nuôi trong ao đất hay hồ tròn có lót bạt trong nhà màng, công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh với mật độ nuôi 250 - 500con/m2. Các cơ sở thường nuôi theo nhiều giai đoạn, một năm có thể nuôi được từ 3 đến 5 vụ. Môi trường nước được kiểm soát chặt chẽ, nguồn nước tuần hoàn và khép kín, quá trình nuôi ít chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, có khả năng kiểm soát dịch bệnh và môi trường rất tốt nên các cơ sở nuôi tôm rất hiệu quả. Hai công ty sản xuất giống tôm thẻ chân trắng là Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Việt Nam chi nhánh 1 và chi nhánh 2 tại Vũng Tàu, tổng diện tích 12 ha.

Cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra duy trì điều kiện các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện; thực hiện kiểm tra duy trì điều kiện các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

 Trong 10 tháng đầu năm 2022 Chi cục thủy sản đã cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho 282 cơ sở, trong đó cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản cho đối tượng chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) 19 cơ sở; cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè cho 263 cơ sở, trong đó 01 cơ sở được cấp giấy chính thức; 262 cơ sở được cấp giấy tạm có thời hạn 1 năm.

Phối hợp với các địa phương tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở nuôi áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) và cam kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi sản xuất; tạo điều kiện cho các cơ sở nuôi phát triển mô hình nuôi thủy sản thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nuôi tiết kiệm nước, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, thường xuyên thực hiện giám sát các vùng nuôi trọng điểm để theo dõi quá trình thả giống, đối tượng thả nuôi, kịp thời hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản, đồng thời khuyến cáo người nuôi phương pháp quản lý nuôi tôm nước lợ hiệu quả và an toàn, giảm thiểu dịch bệnh và tăng năng suất nuôi trồng...

 

Năm 2023, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu dự kiến đạt 6.312 ha, giảm khoảng 200 ha so với ước thực hiện 2022 (tiếp tục giảm ở hình thức nuôi quảng canh, quảnh canh cải tiến). Sản lượng nuôi trồng thủy sản dự kiến đạt 21.227 tấn, tăng 3,10% so với ước thực hiện 2022. Trong đó, sản lượng tăng chủ yếu đối tượng tôm thẻ chân trắng do người dân mở rộng diện tích nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục khuyến khích các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên toàn tỉnh, chuyển đổi hình thức nuôi sang thâm canh, siêu thâm canh, thúc đẩy sản lượng tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao. 

Thực hiện công tác quan trắc và cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi tập trung định kỳ hàng tháng (2 lần/tháng) để khuyến cáo các biện pháp xử lý nước đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào nuôi; lấy mẫu đột xuất (mẫu thủy sản, mẫu nước…) khi xảy ra hiện tượng thủy sản chết bất thường để kịp thời hướng dẫn các biện pháp xử lý nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

Mặt khác, xây dựng kế hoạch khảo sát các vùng biển phù hợp cho việc phát triển nuôi biển trên địa bàn các huyện, thành phố: Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền và Côn Đảo phục vụ lập quy hoạch nuôi trồng thủy sản lồng bè ứng dụng công nghệ cao. Vận động người nuôi hướng đến nuôi bền vững, áp dụng các quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) và tương đương.

Tuyên truyền, phổ biến chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở nuôi có tiềm lực kinh tế xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất tới khâu tiêu thụ, chế biến (trong nuôi tôm, thủy sản lồng bè); tuyên truyền, vận động các cơ sở nuôi hình thành hợp tác xã, tổ hợp tác để dễ dàng chuyển giao và nhân rộng các tiến bộ khoa học công nghệ, các kỹ thuật nuôi mới và dễ dàng liên kết với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh động vật thuỷ sản tại các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung trên địa bàn tỉnh; giám sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi trọng điểm để theo dõi quá trình thả giống, đối tượng thả nuôi và kịp thời khuyến cáo bà con các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu dịch bệnh, nâng cao năng suất nuôi trồng. Cảnh báo và hướng dẫn người nuôi thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác