Ninh Bình: Thực hiện Đề án “Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (12-10-2022)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ninh Bình: Thực hiện Đề án “Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Ảnh minh họa

Mục tiêu chung của Kế hoạch là phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy nghề nuôi trồng thủy sản trên biển phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng yêu cầu của thị trường, thúc đẩy kinh tế biển phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, Kế hoạch còn đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 diện tích nuôi biển đạt 1.750 ha, sản lượng nuôi biển đạt 29.700 tấn, trong đó diện tích nuôi nhuyễn thể đạt 1.365 ha với sản lượng đạt 28.600 tấn, sản lượng cua xanh giống 4,5 triệu con, ngao giống 90 tỷ con, hàu giống 15 tỷ con.

Mục tiêu đến năm 2030 diện tích nuôi biển đạt 1.820 ha, sản lượng nuôi biển đạt 31.400 tấn, trong đó diện tích nuôi nhuyễn thể 1.415 ha với sản lượng đạt 30.000 tấn, sản lượng cua xanh giống 5 triệu con, ngao giống 100 tỷ con, hàu giống 20 tỷ con.

Tầm nhìn đến năm 2045, nuôi trồng thủy sản trên biển đạt ở trình độ tiên tiến với phương thức quản lý hiện đại, trở thành một bộ phận quan trọng trong ngành thủy sản của tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh dinh dưỡng, thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đưa ra 05 nhiệm vụ và 6 giải pháp, bao gồm: Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nuôi biển; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi biển; phát triển sản xuất giống phục vụ nuôi biển; phát triển chế biến và thương mại sản phẩm nuôi biển; xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển; quản lý và tổ chức sản xuất; phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và công tác khuyến ngư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng giống, phát triển công nghệ nuôi, công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến các sản phẩm từ nuôi biển; thực hiện quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường, phòng chống dịch bệnh; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt, đồng thời lồng ghép với nội dung các chương trình, đề án, kế hoạch khác liên quan trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào các khâu trong chuỗi sản xuất nuôi biển; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí đối với các chương trình, đề án có sử dụng vốn ngân sách để chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, tránh gây thất thoát, lãng phí; sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương: Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển; hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nuôi biển của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các giải pháp thúc đẩy, phát triển, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại cho sản phẩm thủy sản nuôi biển, đầu tư chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng có nguồn gốc từ nuôi biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân hyện Kim Sơn trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thẩm tra về mặt an ninh, trật tự trong quá trình cấp phép chương trình, dự án nuôi trồng thủy sản trên biển có yếu tố nước ngoài; đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản trên biển trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn: Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư, chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp và thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để thực hiện hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức và các đối tượng có liên quan về nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án và các văn bản có liên quan thuộc lĩnh vực thú y, thủy sản…

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác