Tính đến tháng 4 năm 2022, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Bình Định ước đạt 656 tấn, tương đương so với cùng kỳ (27-04-2022)

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, đến tháng 4 năm 2022, diện tích nuôi trồng thuỷ sản cả tỉnh khoảng 3.028,2 ha, tương đương so với năm 2021. Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 656 tấn, tương đương so với cùng kỳ.
Tính đến tháng 4 năm 2022, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Bình Định ước đạt 656 tấn, tương đương so với cùng kỳ
Ảnh minh họa

Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc vật nuôi thủy sản. Người nuôi tôm được hướng dẫn để áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và hướng dẫn vệ sinh tiêu độc môi trường, khu vực ao nuôi; sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được cấp giấy kiểm dịch hoặc giấy xét nghiệm trước khi đưa vào thả nuôi. Các đối tượng khác như cá nước ngọt, các đối tượng nuôi lồng biển phát triển bình thường.

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt: Diện tích nuôi cá nước ngọt trong tỉnh khoảng 1.300 ha. Trong đó, diện tích nuôi cá quảng canh hồ chứa là 1.250 ha; nuôi cá ao là 50 ha. Đối tượng nuôi gồm các loại là cá trắm, trôi, mè, chép, rô phi,… Thể tích nuôi cá lồng trên hồ chứa trong toàn tỉnh là 33.000 m3, khoảng 560 lồng, đối tượng nuôi chính là cá điêu hồng. Thu hoạch khoảng 70 tấn.

Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn: Nuôi cá biển là 1.515 lồng. Sản lượng ước đạt khoảng 81 tấn. Nuôi tôm hùm thương phẩm 1.261 lồng/14.000 m3. Thu hoạch 0,8 tấn. 

Nuôi trồng thủy sản nước lợ: Diện tích thả tôm đến nay là 1.728,2 ha, chiếm 85% diện tích hiện có. Nuôi tôm công nghệ cao là 29,5 ha. Tổng sản lượng tôm đến nay là 504 tấn. Diện tích bệnh lũy kế là 31,04 ha tôm chân trắng, chiếm 1,8% diện tích nuôi, trong đó Tuy Phước là 30 ha tôm bị bệnh môi trường.

Về sản xuất giống thuỷ sản: Sản lượng tôm giống chân trắng đã sản xuất được đến nay là 1.303 nghìn con, trong đó Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh 3 tại Bình Định là 620 nghìn con và Công ty cổ phần Việt – Úc Bình Định là  683 nghìn con.

Chi cục Thủy sản đã tiến hành quan trắc 06 đợt, kiểm tra các thông số: nhiệt độ, pH, độ mặn, độ kiềm, COD, NH3, NO3, PO4, NO2, Vibrio tổng số và tảo. Đã thực hiện kiểm tra, giám sát và theo dõi số lượng tôm Thẻ chân trắng bố mẹ nhập và thải bỏ sau chu kỳ sản xuất của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam – chi nhánh 3 tại Bình Định và Công ty Cổ phần Việt - Úc Bình Định. Số lượng tôm chân trắng bố mẹ nhập vào đến nay là 3.930 con (C.P 1.600 con, Việt Úc 2.330 con nhập trong nước); số lượng tôm bố mẹ thải bỏ sau chu kỳ sản xuất là 1.176 con (Việt Úc).

  Xây dựng Chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, tổ giúp việc đang tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo Chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 10/01/2022).

Tình hình sản xuất nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao: Công ty TNHH Việt Úc Phù Mỹ đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng trên diện tích khoảng 106 ha/116,34 ha. Diện tích công ty đang nuôi hiện nay là 16 ha. Sản lượng đến nay là 274 tấn. Công ty TNHH Thành Ly đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng với diện tích khoảng 48 ha. Hiện nay đang thả nuôi 5,4 ha. Công ty TNHH Ngọc Châu đang thả nuôi với dện tích là 8,1 ha. Sản lượng thu hoạch đến nay là 200 tấn.

Trong tháng 5 năm 2022, Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương triển khai kiểm tra tình hình thực hiện lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2022 về thời gian thả giống, kiểm tra tình hình sản xuất các diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước mặn.Tiếp tục triển khai quan trắc môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. 

 Phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát xử phạt các tổ chức, cá nhân tham gia nuôi trồng thủy sản chưa tuân thủ theo quy định; tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo Chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, kêu gọi các doanh nghiệp nuôi tôm tham gia đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành; tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các cá nhân/tổ chức nuôi trồng thủy sản đối tượng chủ lực khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng/bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo đúng quy định.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác