Đề xuất giảm 10% phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (02-06-2021)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.
Đề xuất giảm 10% phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
Ảnh minh họa

Theo nhận định của Bộ Tài chính hiện nay dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế.

Dự báo nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong nước gặp khó khăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ (nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải...), chính vì vậy trong bối cảnh hiện nay cần chính sách hỗ trợ của Nhà nước để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Do đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 10-50% mức thu của 30 loại phí, lệ phí, từ ngày 1/7 đến hết năm nay, thay vì hạn cuối là ngày 30/6 như hiện hành.

Theo Dự thảo Thông tư, mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài bằng 50% mức thu phí quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

Đối với lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm bằng 90% mức thu phí quy định (tức giảm 10%) tại biểu phí trong công tác ATVSTP ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác ATVSTP.

Liên quan đến lĩnh vực thủy sản, phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản bằng 90% mức thu phí (tức giảm 10%) quy định tại điểm 3, mục II Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản ban hành kèm theo Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

Đối với lĩnh vực vận tải, phí sử dụng đường bộ thu đối với ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải giảm còn 70%.

Dự kiến Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 đến 31/12/2021. Bộ Tài chính cũng nêu rõ, trường hợp các Bộ, ngành đề xuất giảm các khoản phí, lệ phí khác với 30 khoản phí, lệ phí nêu tại dự thảo Thông tư, đề nghị có đánh giá cụ thể về tác động của việc giảm phí, lệ phí.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác