Nâng cao chất lượng tôm giống ngay từ khâu nhập khẩu tôm bố mẹ (06-03-2018)

Xác định được vai trò hết sức quan trọng trong chuỗi sản xuất tôm nước lợ, ngay từ đầu năm 2018, Vụ Nuôi trồng thủy sản – Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với các địa phương triển khai kiểm tra, kiểm soát chất lượng tôm giống.
Nâng cao chất lượng tôm giống ngay từ khâu nhập khẩu tôm bố mẹ
Ảnh minh họa

Tính đến ngày 28/02/2018, Vụ Nuôi trồng thủy sản đã phối hợp với các địa phương kiểm tra 45.252 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ của 85 cơ sở nhập khẩu  tôm thẻ chân trắng bố mẹ, số tôm giống bố mẹ trên chủ yếu nhập từ Mỹ, Thái Lan, Singapo. Qua kết quả kiểm tra, hầu hết các cơ sở đã nhập tôm giống bố mẹ đạt chất lượng và chấp hành tốt các quy định về sản xuất giống. Tuy nhiên, trong số 85 cơ sở kiểm tra lần này có 02 cơ sở (công ty CP BIM – Quảng Ninh và Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thới Bền – Trà Vinh) chưa  được kiểm tra chất lượng theo quy định.

Kết quả kiểm tra đã được công bố rộng rãi trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản và các cơ quan thông tấn báo chí.

Trong thời gian tới, Vụ Nuôi trồng thủy sản sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tiến hành các đợt kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong sản xuất tôm giống nhằm nâng cao chất lượng và cung cấp nguồn tôm giống chất lượng cao đến người nuôi.

Năm 2017, cả nước có hơn 2.422 cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ, trong đó có 1.861 cơ sở sản xuất giống tôm sú và 561 cơ sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng. Sản lượng giống tôm nước lợ của cả nước đạt 125 tỷ con, trong đó tôm sú khoảng 35 tỷ con và tôm thẻ chân trắng là 90 tỷ con, tăng 10,8% so với 2016 (năm 2016 là 115 tỷ con).

Tổng số tôm bố mẹ sản xuất trong nước đạt 24.000 con, trong đó tôm sú bố mẹ đạt 12.000 con (do Công ty Moana sản xuất) và 12.000 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ (do Công ty Việt-Úc sản xuất). Hiện nay tôm giống bố mẹ được sản xuất từ hai nguồn chính là khai thác từ tự nhiên và nguồn tôm nhập khẩu. Năm 2017, tôm sú bố mẹ khai thác từ tự nhiên đạt 26.000 con, tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu là 220.144 con (tương ứng với 337 lô hàng của 162 cơ sở nhập khẩu).

Theo kế hoạch trong năm 2018, diện tích thả nuôi tôm nước lợ trên cả nước sẽ là 717.900 ha, trong đó, diện tích thả nuôi tôm sú là 621.600 ha và 96.300 ha tôm thẻ chân trắng, để đáp ứng diện tích thả nuôi đề ra thì cả nước cần khoảng 130 tỷ con tôm giống, trong đó tôm sú là 30 tỷ con và tôm thẻ chân trắng 100 tỷ con. Trong khi đó, nhu cầu tôm bố mẹ khoảng 230.000 con, trong đó tôm sú 30.000 con và tôm thẻ chân trắng 200.000 con.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác