Thủ tướng đồng ý chủ trương cho An Giang đầu tư sản xuất giống cá tra 3 cấp, chất lượng cao (30-03-2017)

Ngày 24/3/2017, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.
Thủ tướng đồng ý chủ trương cho An Giang đầu tư sản xuất giống cá tra 3 cấp, chất lượng cao
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 14/3/3017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh An Giang báo cáo kết quả, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và một số kiến nghị của Tỉnh và phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, trong đó, tỉnh An Giang đã xác định rõ định hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Trong thời gian tới, Tỉnh An Giang tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, tăng nhanh xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp có chất lượng và giá trị gia tăng cao; xây dựng An Giang trở thành trung tâm sản xuất các giống lúa, thủy sản, lợn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đồng thời, thực hiện chủ trương xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực của các thành phần kinh tế nhất là kinh tế tư nhân tham gia đầu tư các dự án trên địa bàn.

Tại buổi làm việc với Thủ tướng, theo kiến nghị của tỉnh An Giang, Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương đầu tư dự án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp, chất lượng cao. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh lập Đề án, trong đó xác định quy mô, sản phẩm và cơ cấu sản phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn lực đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét việc hỗ trợ Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thí điểm phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng ý về chủ trương bổ sung dự án năng lượng điện mặt trời trên địa bàn vào Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia; Giao Tỉnh rà soát, tính toán quy mô, diện tích phù hợp, bảo đảm không xung đột với chiến lược phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và cảnh quan môi trường, gửi Bộ Công Thương tổ chức thẩm định đưa vào Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn Thọ

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác