Lấy mẫu môi trường để xét nghiệm phát hiện virus gây bệnh trên hàu Thái Bình Dương (27-03-2020)

Virus Ostreid herpesvirus-1 được biết có liên quan đến các hạt tồn tại trong nước biển, gây ra bệnh lây nhiễm ở hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas).
Lấy mẫu môi trường để xét nghiệm phát hiện virus gây bệnh trên hàu Thái Bình Dương
Ảnh minh họa

Môi trường cửa sông rất phức tạp và hay thay đổi, và điều này cần thiết phải được xem xét khi thu thập các mẫu môi trường để xét nghiệm phát hiện Ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), một loại virus gây bệnh mụn rộp trên hàu Thái Bình Dương.

Mục đích của nghiên cứu được đề cập trong bài này là (1) so sánh những mặt khác nhau của việc thu mẫu phiêu sinh và nước biển tự nhiên để xét nghiệm phát hiện DNA của OsHV-1 và (2) xác định việc phát hiện DNA của OsHV-1 ở các mẫu môi trường như thế có giá trị hay không cho việc dự đoán rủi ro bệnh.

Những kết quả của một thí nghiệm đề nghị rằng thu mẫu khi thủy triều rút có thể cải thiện sự phát hiện DNA của trong các mẫu nước biển và mẫu phiêu sinh vật thu theo kiểu kéo (tỷ lệ chênh lệch là 2,71). So sánh thống kê này không xảy ra ở hai thí nghiệm khác.

Phương pháp thu mẫu (kiểu kéo hoặc chai beta) và độ sâu thu mẫu (250 - 1.250 mm) không ảnh hưởng đến kết quả phát hiện OsHV-1. DNA của OsHV-1 đã được tìm thấy ở nồng độ thấp trong các mẫu nước biển và mẫu phiêu sinh thu dạng kéo, và chỉ khi bùng phát bệnh gây ra tỷ lệ chết cao hàu Thái Bình Dương có liên quan đến OsHV-1 ở gần khu vực nghiên cứu hoặc khu vực có nuôi hàu.

          Điều này cho thấy rằng các mẫu môi trường nước biển hoặc mẫu phiêu sinh vật được lấy trong một thời điểm không đủ để loại trừ sự có mặt của virus OsHV-1 ở vùng cửa sông. Sự kết hợp của với các hạt nhỏ trong nước biển cần phải được hiểu biết tốt hơn để xác định có cần thiết hay không những phương pháp có độ nhạy và mang tính chọn lọc hơn để phát hiện chúng, trước khi các mẫu môi trường có thể được tin cậy sử dụng trong việc dự đoán rủi ro dịch bệnh.

Anh Vũ (Theo IR)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác