Dịch bệnh thủy sản tiếp tục được kiểm soát19-05-2022

Tuần đầu tháng 5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022 nhằm đánh giá kết quả giám sát dịch bệnh thủy sản tại Việt Nam; đồng thời tìm kiếm giải pháp phòng chống dịch bệnh, phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững.

Tăng cường công tác thú y, thủy sản và phòng, chống động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi26-04-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi có văn bản số 1506/UBND-KTN gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; Công an tỉnh; các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác thú y, thủy sản và phòng, chống động vật thủy sản.

Cà Mau chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản22-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tăng cường công tác thú y thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Theo đó, hướng dẫn người nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.

Chủ động giám sát dịch bệnh cá tra tại cơ sở02-03-2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, có khoảng 14 ha cá tra nuôi bị mắc bệnh tại các tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Đồng Tháp. Để chủ động trước các yêu cầu của các nước nhập khẩu cũng như đảm bảo nuôi cá tra mang tính bền vững, giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đề nghị các cơ sở nuôi cần chủ động xây dựng và triển khai chương trình giám sát dịch bệnh tại cơ sở.

Tăng cường các biện pháp an toàn sinh học trong sản xuất nông nghiệp23-02-2022

Nhằm khống chế các loại dịch bệnh trên động vật không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã đề nghị các địa phương hướng dẫn người nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học.

Bắc Giang: Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 202210-02-2022

Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngăn ngừa sự phát sinh của các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần sản xuất chăn nuôi, nuôi thủy sản phát triển ổn định, bền vững, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng chống dịch bênh, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022.

Cà Mau: Tăng cường tuyên truyền phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 203003-11-2021

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND để triển khai Quyết định số 1214/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Nam Định: chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 – 203005-10-2021

Để chủ động phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh (ATDB) để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 203002-10-2021

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản, đảm bảo phát triển chăn nuôi thủy sản hiệu quả, bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa qua Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 (tại Quyết định số 1491/QĐ-UBND).

Tây Ninh phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-203024-09-2021

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của Kế hoạch là chủ động phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh.

Bến Tre - Chủ động phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-203023-09-2021

Với mục tiêu chủ động phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh (ATDB) để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 3181/KH-UBND phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030.

Thanh Hóa: phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-203022-09-2021

Để chủ động tổ chức phòng, chống và kiểm soát hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm đối với thủy sản nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030.

Hậu Giang: chủ động phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-203021-09-2021

Nhằm tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, hướng tới xây dựng thành công các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp18-09-2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản.

Lào Cai: tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi18-09-2021

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm ngăn chặn một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm, nguy cơ xâm nhiễm các bệnh mới nổi và chủ động phòng bệnh, phát hiện và khống chế kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác, không để mầm bệnh lan rộng. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 – 2030.

Đồng Tháp: tăng cường chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi17-09-2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho thuỷ sản nuôi trên địa bàn Tỉnh, góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ sức khỏe người dân.

Quảng Trị: Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản giai đoạn 2021-203022-08-2021

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản, đảm bảo phát triển chăn nuôi thủy sản hiệu quả, bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2134/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030.

08 nhóm giải pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi02-04-2021

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030”, trong đó đã nêu 08 nhóm giải pháp cụ thể để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi.

Ưu tiên phòng bệnh, khống chế và kiểm soát các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi01-04-2021

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 434/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030”; Trong đó đã liệt kê tên các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi được ưu tiên phòng bệnh, khống chế và kiểm soát.

Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản giai đoạn 2021 – 203030-03-2021

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu xây dựng thêm ít nhất 30 cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản ATDB đối với một số bệnh nguy hiểm theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu

10