Cà Mau: Tăng cường tuyên truyền phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 203003-11-2021

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND để triển khai Quyết định số 1214/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Nam Định: chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 – 203005-10-2021

Để chủ động phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh (ATDB) để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 203002-10-2021

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản, đảm bảo phát triển chăn nuôi thủy sản hiệu quả, bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa qua Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 (tại Quyết định số 1491/QĐ-UBND).

Tây Ninh phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-203024-09-2021

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của Kế hoạch là chủ động phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh.

Bến Tre - Chủ động phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-203023-09-2021

Với mục tiêu chủ động phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh (ATDB) để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 3181/KH-UBND phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030.

Thanh Hóa: phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-203022-09-2021

Để chủ động tổ chức phòng, chống và kiểm soát hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm đối với thủy sản nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030.

Hậu Giang: chủ động phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-203021-09-2021

Nhằm tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, hướng tới xây dựng thành công các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp18-09-2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản.

Lào Cai: tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi18-09-2021

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm ngăn chặn một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm, nguy cơ xâm nhiễm các bệnh mới nổi và chủ động phòng bệnh, phát hiện và khống chế kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác, không để mầm bệnh lan rộng. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 – 2030.

Đồng Tháp: tăng cường chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi17-09-2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho thuỷ sản nuôi trên địa bàn Tỉnh, góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ sức khỏe người dân.

Quảng Trị: Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản giai đoạn 2021-203022-08-2021

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản, đảm bảo phát triển chăn nuôi thủy sản hiệu quả, bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2134/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030.

08 nhóm giải pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi02-04-2021

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030”, trong đó đã nêu 08 nhóm giải pháp cụ thể để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi.

Ưu tiên phòng bệnh, khống chế và kiểm soát các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi01-04-2021

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 434/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030”; Trong đó đã liệt kê tên các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi được ưu tiên phòng bệnh, khống chế và kiểm soát.

Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản giai đoạn 2021 – 203030-03-2021

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu xây dựng thêm ít nhất 30 cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản ATDB đối với một số bệnh nguy hiểm theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu

Ngành Thủy sản: Cần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh để hoàn thành các mục tiêu cho giai đoạn mới21-03-2021

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 khu vực phía Bắc. Hội nghị tập trung bàn kế hoạch, giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ và phòng chống hiệu quả dịch bệnh thủy sản năm 2021.

Ngăn chặn bệnh rận biển ở cá hồi trong bối cảnh biến đổi khí hậu12-12-2020

Theo nghiên cứu mới của Nofima, con của những con cá hồi được lai tạo để có khả năng chống lại rận biển cao hơn có thể không có khả năng chống chịu như vậy ở những vùng nước ấm hơn.

Phát hiện bệnh đốm trắng do virus ở tôm bằng điện cực dùng một lần10-11-2020

Virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV) lây nhiễm sang tôm và gây ra bệnh đốm trắng (WSD), được coi là một trong những mầm bệnh virus gây chết tôm và gây thiệt hại lớn nhất trong ngành tôm nuôi trên toàn cầu. Tiêm phòng luôn là phương pháp hữu ích nhất để giải quyết bất kỳ trường hợp nhiễm virus nào, và một vài nỗ lực để tạo ra phản ứng miễn dịch và bảo vệ tôm khỏi nhiễm WSSV đã được báo cáo, nhưng kết quả của những nỗ lực tiêm phòng này vẫn còn kém nếu xét trên thực tế sử dụng. Để tránh rủi ro WSD trong nuôi tôm, điều quan trọng là phải có các phương tiện để nhanh chóng xác định bất kỳ con tôm nào bị nhiễm bệnh.

Một công cụ mới trong cuộc chiến chống lại vi rút lạ (DIV-1)20-08-2020

Công cụ chẩn đoán mới (Shrimp MultiPath Xtra) đã được Genics tung ra gần đây có thể phát hiện một loạt các mầm bệnh thủy sản, bao gồm cả DIV-1, từ hai đến bốn tuần trước khi phát hiện các dấu hiệu lâm sàng rõ ràng do virút lạ DIV-1 xâm nhập trên tôm.

Các nhà bán lẻ trên thế giới kêu gọi các chính phủ hành động trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trên tôm08-08-2020

Cụ thể, hơn 25 nhà bán lẻ và các công ty thủy sản lớn và Cơ quan Đối tác thủy sản bền vững (SFP) đã ký vào bức thư được gửi tới các chính phủ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Theo nội dung bức thư, các nhà bán lẻ và các công ty thủy sản lớn và Cơ quan Đối tác thủy sản bền vững (SFP) kêu gọi các chính phủ hành động kiểm soát trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trên tôm.

Không để xảy ra gián đoạn trong quá trình phòng, chống dịch bệnh khi xảy ra tình huống thiên tai31-07-2020

Đó là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc rà soát, chủ động phương án ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

10