An Giang: Tăng cường quản lý nuôi thủy sản lồng bè (29-06-2021)

Trong thời gian qua, công tác quản lý nghề nuôi thủy sản lồng bè đã được các Sở, ngành và địa phương luôn quan tâm tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh việc phát triển lồng bè ở một số nơi vẫn chưa đảm bảo đúng quy định làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, mất an toàn giao thông thủy và làm ô nhiễm môi trường. Nhằm ngăn chặn và chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 24/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 606/UBND-KTN gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nuôi thủy sản lồng bè.
An Giang: Tăng cường quản lý nuôi thủy sản lồng bè
Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Rà soát hiện trạng, tổ chức kiểm đếm số lượng lồng bè hiện có tại địa phương và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/7/2021. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về nuôi trồng thủy sản lồng bè được quy định tại Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh; xử lý nghiêm việc nuôi thủy sản lồng bè không tuân thủ quy định của pháp luật trên địa bàn.

Đồng thời, xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, di dời, tháo dỡ những lồng bè không theo quy định và báo cáo về Ủy ban nhân dân trước ngày 31/10/2021. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc đóng mới và neo đậu lồng bè nuôi thủy sản không theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản lồng bè trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra tình trạng phát sinh số lượng lồng bè nuôi thủy sản không theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về nuôi thủy sản lồng bè; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đề xuất khen thưởng để động viên các tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ, kể cả người dân phát hiện việc đóng mới bè nuôi thủy sản trái phép trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, giao các Sở, ngành trên đại bàn tỉnh như: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Công an; Sở Thông tin và Truyền thông;…chủ trì, hướng dẫn các thủ tục thuê đất, mặt nước và môi trường để nuôi trồng thủy sản; kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng mặt đất, mặt nước và môi trường nuôi trồng thủy sản lồng bè không tuân thủ quy định pháp luật; Tổ chức quan trắc, đánh giá tác động môi trường tại các vùng nuôi thủy sản lồng bè, đánh giá ảnh hưởng đến dòng chảy gây bồi lắng, sạt lở của các khu vực nuôi thủy sản lồng bè và vùng lân cận, đề xuất biện pháp xử lý.

Tổ chức rà soát, đánh giá các khu vực neo đậu lồng bè trên địa bàn toàn tỉnh, nằm trong luồng và hành lang luồng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức kiểm tra việc thực hiện neo đậu lồng bè trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Tăng cường công tác kiểm tra việc neo đậu và nuôi thủy sản lồng bè không đảm bảo vệ sinh môi trường và vi phạm luồng lạch, cản trở giao thông thủy theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định liên quan về điều kiện nuôi thủy sản lồng bè trên sông bằng các hình thức phù hợp.

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác