Sản lượng nuôi trồng thủy sản 11 tháng năm 2021 toàn tỉnh Bình Định ước đạt 12.175 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ23-11-2021

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt khoảng 775 tấn tôm nước lợ tăng 4,1% so cùng kỳ, lũy kế sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 12.175 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.

Xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản04-11-2021

Ngày 04 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân đã chủ trì Hội thảo xây dựng “Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030”.

Bà Rịa-Vũng Tàu: sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 10 năm 2021 là 1.835 tấn, tăng 7,6% so cùng kỳ03-11-2021

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 10 năm 2021 là 1.835 tấn, tăng 7,6% so cùng kỳ; lũy kế 16.383 tấn, tăng 4,8% so cùng kỳ, đạt 80,1% kế hoạch 10 tháng đầu năm.

Đắk Lắk: tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 203015-10-2021

Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 9576/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bến Tre: Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 10 đạt 30.928 tấn13-10-2021

Theo báo cáo của chi cục thủy sản tỉnh Bến Tre, trong tháng 10 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 495 ha, lũy kế từ đầu năm là 45.998 ha, đạt 97,87% so với kế hoạch năm. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 10 đạt: 30.928 tấn, lũy kế từ đầu năm 221.400 tấn, đạt 71,42% so với kế hoạch, tăng 1,4% so cùng kỳ; cụ thể như sau:

Bến Tre: tổng diện tích nuôi trồng thủy sản từ đầu năm 2021 đến nay ước đạt 45.503 ha, đạt 96,81% so với kế hoạch năm, giảm 35,6% so cùng kỳ14-09-2021

Theo báo cáo Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản từ đầu năm 2021 đến nay ước đạt 45.503 ha, đạt 96,81% so với kế hoạch năm, giảm 35,6% so cùng kỳ; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 19.472 tấn, đạt 61,4% so với kế hoạch, giảm 37,3% so cùng kỳ.

Chủ động các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trong điều kiện dịch Covid-1901-09-2021

Để khắc phục những khó khăn, bất cập, chủ động ứng phó với những biến động khó lường của dịch Covid-19, đảm bảo sự ổn định và bền vững của chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thủy sản, ngày 30/8/2021 Tổng cục Thủy sản có văn bản gửi  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ về việc chủ động các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trong điều kiện dịch Covid-19.

Vĩnh Long: Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh 08 tháng đầu năm đạt 66.689,8 tấn31-08-2021

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 08 năm 2021 ước đạt 4.656,7 tấn. Lũy kế sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh 08 tháng đầu năm đạt 66.689,8 tấn, trong đó cá nuôi lồng bè đạt 13.325 tấn, cá tra thương phẩm đạt 47.765,7 tấn.

Dự kiến mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản30-08-2021

Trên cơ sở kết quả rà soát các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản; Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản. Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan.

Hòa Bình: Sản lượng cá thu hoạch tháng 8 năm 2021 ước đạt 957 tấn25-08-2021

Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình, tổng diện tích mặt nước nuôi cá ao hồ là 2.700 ha và 4.600 lồng nuôi cá, sản lượng cá thu hoạch tháng 8 năm 2021 ước đạt 956 tấn, trong đó sản lượng cá khai thác 205 tấn, sản lượng cá nuôi 751 tấn.

Bến Tre: tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 8 năm 2021 ước đạt 20.300 tấn, giảm 13,2% so với cùng kỳ17-08-2021

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Bến tre, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 8 ước khoảng 1.816 ha, đạt 93,36 % so kế hoạch và đạt 69,82% so với cùng kỳ; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước khoảng 20.300 tấn, đạt 86,81 % và giảm 13,2% so với cùng kỳ.

Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đến năm 2030 diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 990.000 ha, sản lượng đạt trên 4.800.000 tấn16-08-2021

Ngày 12/8/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3550/QĐ-BNN-TT phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 990.000 ha, sản lượng đạt trên 4.800.000 tấn.

Những khuyến cáo đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản trước mùa mưa bão13-08-2021

Hiện nay, mùa mưa bão đang đến gần, để bảo vệ các đối tượng nuôi trồng thủy sản trong, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra và nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản, mới đây, Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Miền Bắc - Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đã có những khuyến cáo đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Yên Bái: Tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện nắng nóng, diễn biến phức tạp của thời tiết03-08-2021

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái, các hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2021 phát triển ổn định, không phát sinh dịch hại trên động vật thủy sản nuôi trồng. Tổng diện tích nuôi trồng toàn tỉnh Yên Bái đạt 2.600 ha, đạt 97,74% kế hoạch năm.

Đồng Tháp: Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 258.680,31 tấn, tăng 0,07% so với cùng kỳ năm 202029-07-2021

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp, sản lượng  nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh 7 tháng đầu năm ước đạt 258.680,31 tấn, tăng 0,07% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sản lượng cá tra ước đạt 211.441 tấn, giảm 1,2%; cá nuôi lồng bè đạt 25.216 tấn

Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản làm thức ăn tươi sống không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện23-07-2021

Đó là một trong những nội dung vừa được bổ sung vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 (Nghị định 26) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan xin ý kiến.

Doanh nghiệp đầu tư nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng/dự án22-07-2021

Khuyến khích doanh nghiệp có dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản và doanh nghiệp có tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển bằng cách hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng.

Bình Định: sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 5.700 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 202020-07-2021

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 5.700 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sản lượng tôm nuôi nước lợ đạt 4.800 tấn. Hiện nay vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh người nuôi đang thu hoạch tôm vụ 1.

Bến Tre: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 6/2021 tăng hơn 115% so với cùng kỳ18-06-2021

Theo báo cáo của Chi cục thủy sản Tỉnh Bến Tre, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 6/2021 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 2.775 nghìn ha, tăng 115,62% so cùng kỳ. Trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản ước trên 12.840 nghìn tấn, tăng 0,5 % so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng diện tích thả giống tôm biển trong tháng 6/2021 ước đạt 1.840 nghìn ha, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 diện tích thả nuôi tôm biển đạt 30.815 ha, đạt 85,6% so kế hoạch, tăng 117% so cùng kỳ năm 2020.

Chủ động ứng phó, giảm thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão16-06-2021

Để chủ động trong ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho người nuôi thủy sản, duy trì ổn định hoạt động nuôi trồng thủy sản, vừa qua Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã ban hành công văn số 993/TCTS-NTTS ngày 16/6/2021 gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động ứng phó với mùa mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2021.

8