Lực lượng Kiểm ngư xuất quân cùng ngư dân quyết tâm gỡ bỏ “Thẻ vàng” vì ngành thủy sản phát triển bền vững (16-02-2022)

Với quyết tâm cùng ngư dân gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, sáng nay ngày 16/02/2022, tại Hải Phòng, Chi cục Kiểm ngư Vùng I đã làm Lễ xuất quân, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản bằng tàu Kiểm ngư KN-106 và KN-108.
Lực lượng Kiểm ngư xuất quân cùng ngư dân quyết tâm gỡ bỏ “Thẻ vàng” vì ngành thủy sản phát triển bền vững

Trong năm 2022, Chi cục Kiểm ngư Vùng I sẽ thực hiện 11 đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến khu xung quanh đảo Cồn Cỏ bằng các tàu Kiểm ngư KN-106, KN-108 KN-168, KN-196, KN-198 và xuồng Kiểm ngư KN-1112 của Trạm Kiểm ngư Bạch Long Vĩ; với nhiệm vụ trọng tâm là ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU theo tinh thần “Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EC về khai thác IUU” và “Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác IUU của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025”…

Kết hợp thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động thủy sản trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các Đoàn tuần tra của Chi cục Kiểm ngư Vùng I sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn các tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn trên biển và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nam Cận – Chi cục Kiểm ngư Vùng I

Ý kiến bạn đọc

Tin khác