Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin (03-07-2020)

Ngày 1/7/2020, Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn chính thức có hiệu lực.
Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin

Để cập nhật thông tin các quy định, điểm mới của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn và Luật An ninh mạng nhằm nâng cao nhận thức đối với toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động để tránh bị lộ lọt, mất tài liệu chưa bí mật nhà nước tại Cục Kiểm ngư và các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản. Sáng ngày 2/7/2020, tại Hà Nội, Cục Kiểm ngư và Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục  phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bảo mật và an toàn an ninh và thông tin năm 2020.

Lực lượng Kiểm ngư có chức năng, nhiệm vụ chính là thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, bên cạnh đó Cục Kiểm ngư có nhiệu vụ quan trọng đó là tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển theo quy định của pháp luật. Do vậy đơn vị là cơ quan tham mưu cho Tổng cục/Bộ/Chính phủ một số nội dung chứa bí mật nhà nước; như công tác đàm phán  hợp tác với các nước trong khu vực, công tác bảo vệ, bảo hộ ngư dân, công tác điều động phối hợp tàu kiểm ngư tham gia bảo vệ chủ chủ quyền biển đảo..

Trong thời gian vừa qua, Cục Kiểm ngư đã được Bộ Công an quan tâm (Thanh tra Bộ CA kiểm tra năm 2017, Cục An ninh mạng đã đã tổ chức tập huấn năm 2016, tổ chức kiểm tra máy tính năm 2017) qua đó giúp cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở đơn vị tốt hơn.

Về triển khai công tác BVBMNN tại Cục Kiểm ngư nhiều năm qua đã triển khai bài bản; Cục Kiểm ngư đã ban hành quy định xử lý văn bản mật, lập sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ văn bản đi, đến; hàng năm tự kiểm tra nội bộ; tiến hành rà soát văn bản đề nghị giải mật….

Tuy nhiên việc cập nhật các văn bản mới về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác bảo đảm an ninh mạng còn hạn chế; việc cập nhật danh mục tài liệu BVBMNN còn chưa kịp thời, hệ thống mạng, máy tính của Cục có nguy cơ bị xâm nhập đánh cắp dữ liệu .

Tại Hội nghị, một số nội dung cơ bản về công tác BCBMNN đã được phổ biến như: Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ hường dẫn chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Luật an ninh mạng

Sau Hội nghị, Cục Kiểm ngư lập kế hoạch triển khai Luật BVBMNN tại Cục Kiểm ngư; rà soát lại các quy định về quản lý văn bản mật; Tiếp tục phối hợp và mời Cục An ninh mạng kiểm tra hệ thống máy tính tại Cục Kiểm ngư.

Đình Trọng

Ý kiến bạn đọc

Tin khác