Khánh Hòa: Tăng cường vai trò của Kiểm ngư địa phương trong thực thi pháp luật thủy sản trên biển (13-03-2023)

Ngày 02 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 466/QĐ-UBND thành lập lực lượng Kiểm ngư tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức Chi cục Thủy sản. Việc thành lập Kiểm ngư cấp tỉnh tại Khánh Hòa trong thời điểm hiện nay rất cần thiết nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác thủy sản một cách bền vững, thực hiện nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp IUU một cách hiệu quả và góp phần vào bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Khánh Hòa: Tăng cường vai trò của Kiểm ngư địa phương trong thực thi pháp luật thủy sản trên biển
Ảnh minh họa

Đây cũng là một trong những nội dung nhiệm vụ quan trọng được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đặt ra tại Quyết định số 81 ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4, cần khẩn trương thành lập Kiểm ngư địa phương theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo thẩm quyền của tỉnh.

Trước đó, để Luật Thủy sản năm 2017 được thực thi hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ; tăng cường vai trò của Kiểm ngư trong thực thi pháp luật thủy sản trên biển, góp phần sớm gỡ Thẻ vàng của EC đối với thủy sản khai thác của Việt Nam và nâng cao hiệu quả trong quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho lực lượng chức năng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chủ trương thành lập Lực lượng Kiểm ngư Khánh Hòa.

Ngày 02 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 466/QĐ-UBND thành lập lực lượng Kiểm ngư tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức Chi cục Thủy sản. Theo Quyết định, các trạm Kiểm ngư được sử dụng con dấu riêng, chịu sử chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chi cục Thủy sản gồm: Trạm Kiểm ngư Nha Trang, Trạm Kiểm ngư Vạn Ninh, Trạm Kiểm ngư Ninh Hòa và Trạm kiểm ngư Cam Ranh-Cam Lâm-Trường Sa.

Theo đó, đối với lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và không quá 2 Phó Chi cục trưởng theo quy định pháp luật. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Chi cục Thủy sản được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vị hoạt động và trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Sở NN-PTNT được cấp có thẩm quyền được giao.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Chi cục Thủy sản đảm bảo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành. Bên cạnh đó quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản, cũng như chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản xây dựng quy chế, mối quan hệ công tác và quản lý chỉ đạo việc thực hiện…

Hiện nay, tình trạng tàu cá vi phạm nghề cấm, vùng cấm và các quy định trong khai thác thủy sản vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, trong khi lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn trong xử lý. Trong bối cảnh cả nước đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU, việc thành lập Kiểm ngư cấp tỉnh tại Khánh Hòa trong thời điểm hiện nay rất cần thiết nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác thủy sản một cách bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp IUU một cách hiệu quả. Lực lượng Kiểm ngư tỉnh sẽ thực hiện các hoạt động, như: Tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm theo quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; truy đuổi, bắt, giữ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định trong trường hợp người và phương tiện vi phạm không tuân theo hiệu lệnh, chống đối hoặc cố tình bỏ chạy; quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư theo quy định. Lực lượng Kiểm ngư tỉnh còn tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống thiên tai; các hoạt động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển theo quy định; tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về kiểm ngư…

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác