Các địa phương cần sớm thành lập kiểm ngư cấp tỉnh (25-08-2022)

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo và sớm quyết định thành lập tổ chức Kiểm ngư theo thẩm quyền trên cơ sở bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương
Các địa phương cần sớm thành lập kiểm ngư cấp tỉnh
Ảnh minh họa

Hiện nay, tình hình Biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp, thiếu ổn định; tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU) còn diễn ra phổ biến, phức tạp trên các vùng biển; nghiêm trọng hơn là việc tàu cá Việt Nam vẫn vi phạm khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài; đặc biệt ở vùng biển ven bờ, số lượng tàu cá và cường lực khai thác lớn, ngư dân sử dụng phương pháp khai thác thủy sản mang tính hủy diệt nguồn lợi có xu hướng gia tăng, nhưng chưa có đủ lực lượng chuyên trách để thực hiện chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học, chống khai thác IUU. Cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam vẫn chưa được tháo gỡ, nguy cơ “cảnh báo” thẻ đỏ là rất lớn nếu không có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn.

Để Luật Thủy sản năm 2017 được thực thi hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ; tăng cường vai trò của Kiểm ngư trong thực thi pháp luật thủy sản trên biển và sớm gỡ Thẻ vàng của EC đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo và sớm quyết định thành lập tổ chức Kiểm ngư theo thẩm quyền trên cơ sở bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1246/BNN-TCTS ngày 02/3/2021, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển căn cứ các quy định hiện hành, quyết định thành lập tổ chức Kiểm ngư cấp tỉnh theo thẩm quyền và phù hợp với đặc thù của địa phương. Đến nay, đã có 08/28 tỉnh, thành phố ven biển thành lập tổ chức Kiểm ngư (gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang). Trong đó, có 07 tỉnh thành lập theo mô hình cấp phòng thuộc Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 01 tỉnh thành lập theo mô hình cấp Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức Kiểm ngư cấp tỉnh được quy định tại Điều 89, Luật Thủy sản năm 2017, cụ thể:“Kiểm ngư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển được tổ chức trên cơ sở yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương”.

Tại Điều 62, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản quy định: “Kiểm ngư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển là tổ chức hành chính thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập”.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác